Texto general referente a unidades de investigación.